Elementy harmonizacji z dyrektywami to:
2006/42/WE Dyrektywa maszynowa
2004/108/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
22014/34/UE, Atmosfery wybuchowe (ATEX)


Tagi: deklaracja zgodności we, ocena ryzyka
zawodowego, świadectwo zgodności we, znak
ce, ce maszyny, certyfikat zgodności ce,
oznakowanie ce, certyfikat ce, import z Chin,
jak uzyskać certyfikat ce, znak ce wymagania

certyfikacja maszyn i urządzeń

Proces certyfikacji CE maszyny rozpoczyna się audytem. W przypadku nowych maszyn procedurę audytu wdrażamy już na etapie projektowania maszyny, a następnie podczas jej montażu. W przypadku maszyn używanych audyt CE ma na celu pomoc w osiągnięciu zgodności maszyny z wymaganiami technicznymi. 

 

Wykonujemy:


-  wymaganą dokumentację w rozumieniu udowadniania procesów oceny zgodności WE maszyn i urządzeń
-  doradztwo techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn oraz oceny ryzyka stanowiskowego,
-  procedury i przepisy powiązane bezpośrednio z danym wyrobem - maszyną, linią produkcyjną
-  procedury LOTO „Lock Out Tag Out” dedykowane bezpośrednio danemu wyrobowi
-  znaki bezpieczeństwa dedykowane bezpośrednio danemu wyrobowi
-  Pełna dokumentacja harmonizacji oraz DTR maszyn, Paszporty maszyn

-  katalogi części zamiennych maszyn i urządzeń
-  materiały szkoleniowe - techniczne dla działów szkoleń pracowniczych, oraz BHP
-  prezentacje o tematyce technicznej wydania cyfrowe, (filmy, animacje, bazy danych, i inne)
-  inne według potrzeb

 

CCC audyt
badania zgodności maszyn ikona
bezpieczeństow maszyny ikona

Przeprowadzamy audyty całościowe, a także częściowe np. na etapie projektowania maszyny. 

Audyt CE

Dla maszyn i urządzeń nowych

- w fazie ich budowy.


Przedmiotem usługi jest nadzór nad projektowaną dokumentacją oraz montażem - budową maszyn w zgodności - Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - ocena bezpieczeństwa i wymagania techniczne.


Kryteria oceny;


- Wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektywy ATEX 2014/34/UE
- Wymagań zasadniczych w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wyrobu
- Badań technicznych zakresu wymagań norm zharmonizowanych dla maszyn
- Wykonanie protokołu podstawowego oraz weryfikacyjnego stanu zgodności CE

 

Naszym zadaniem będzie doradzenie Państwu w jakim stanie akceptowalnym konstrukcja maszyny sama w sobie będzie zgodna z wymogami przepisów. 

Audyt CE

Dla maszyn używanych, lub remontowanych.

 


Przedmiotem usługi sprawdzenie i doradztwo jakim sposobem osiągnąć zgodność wyrobu z aktualnymi przepisami technicznymi.


 

Kryteria oceny;

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r.

dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja ujednolicona).

 

Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 

Naszym zadaniem będzie doradzenie Państwu jak zmodernizować maszynę do stopnia w spójności z bieżącymi wymogami przepisów.

 

AUDYTY

Audyt bezpieczeństwa maszyn

Otrzymasz pomoc do do zagadnień problematyki częściowej jak również kompleksowej obsługi.

PPUH MK
Mariusz Kirakowski

ul. Szarych Szeregów 8
44-100 Gliwice

Oddział, Siedziba;
ul. Cygański Las 15
43-309 Bielsko-Biała

woj. śląskie

Godziny otwarcia:
pn. - pt.    8.00-16.00
sobota     9.00-13.00

adres email
telefon
tel komórkowy

tel/fax +48 33 817 22 93

kom +48 696 61 47 30

mk@cemaszyny.pl

Pełna certyfikacja CE

dla maszyn i urządzeń. 

Doradztwo, szkolenia, audyty,

w zakresie oznaczenia CE

Pełna dokumentacja,

zgodna z literą prawa.

Certyfikat Ce maszyny
Znak CE dla maszyn

Certyfikat CE dla maszyn z Chin

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. ru